17847168227500983.jpg

Privacy

Bonbonbaksels

Bonbonbaksels, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens

Bonbonbaksels verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij het plaatsen van een reactie of als jij een vraagstelt via het contactformulier. Bonbonbaksels verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres. Bonbonbaksels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bonbonbaksels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens

Bonbonbaksels heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bonbonbaksels@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Analytics

Op bonbonbaksels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bonbonbaksels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bonbonbaksels maakt gebruik van de dienstverlening van Wix.com om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bonbonbaksels bij zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Wix opgeslagen op hun servers. Lees het privacybeleid van Wix voor meer informatie. Wix gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Bonbonbaksels gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bonbonbaksels te kunnen verstrekken.

Wix kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Wix verwerken. Bonbonbaksels heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen​

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bonbonbaksels@gmail.com

Beveiliging persoonsgegevens

Bonbonbaksels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bonbonbaksels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bonbonbaksels@gmail.com of via het contactformulier.